Política de privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades en la legislació nacional de desenvolupament pròpia, l’USUARI, pel fet de remetre les seves dades de caràcter personal a través de correu electrònic o omplint qualsevol formulari d’aquest PORTAL, consent a INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS, S.A. el seu tractament conforme a la present política de protecció de dades.

Les dades passaran a formar part dels fitxers d’INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS, S.A. per a atendre les peticions que realitzi l’USUARI i, en el seu cas, l’enviament de comunicacions informatives sobre les seves diverses activitats (comunicacions comercials, novetats, actualitzacions de preus i productes, esdeveniments, informació sectorial).

L’USUARI podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació per mitjà d’escrit a:

Industrial de Transformados S.A. (en endavant ITSA)
Nom i adreça del domini Internet: www.itsa.es
Adreça: Polígon Industrial Les Planes Baixes. Carrer de la Vinya s/n. 43717 La Bisbal del Penedès. Tarragona (Espanya)
Tel: (00 34) 977 671 950. E-mail: itsa@itsa.es

Informació general

Aquesta pàgina pot contenir notificacions d’altres propietaris i informació de copyright les clàusules dels quals han de ser considerades i complertes.

La informació que apareix en aquesta pàgina web no ofereix cap garantia, expressa o implícita. La informació d’aquesta pàgina web pot contenir imprecisions tècniques o errors tipogràfics. La informació pot modificar-se o actualitzar-se sense previ avís. ITSA també pot millorar, canviar i / o eliminar els productes i / o programes descrits en aquesta informació en qualsevol moment i sense previ avís.

ITSA no desitja rebre cap informació confidencial ni privilegiada mitjançant la nostra pàgina web. Si us plau, tingui en compte que qualsevol informació o material enviat a ITSA es considerarà no confidencial, però estarà subjecte a la política de privacitat abans esmentada.

ITSA no representa cap altra pàgina web que es pugui accedir a través d’aquesta pàgina web. En visitar una pàgina web que no pertanyi a ITSA, si us plau, tingui en compte que és independent d’ITSA i que ITSA no té control sobre el contingut. Tot enllaç, d’altra banda, a una pàgina web que no pertanyi a ITSA no implica que ITSA justifiqui o accepti qualsevol responsabilitat pel contingut o ús d’aquesta pàgina web. És responsabilitat de l’usuari prendre les precaucions per tal d’assegurar-se que qualsevol cosa que ell o ella pugui seleccionar pel seu ús està lliure d’elements com ara virus, cucs, cavalls de Troia o altres elements de naturalesa destructiva. En cap cas acceptarà ITSA cap responsabilitat ni serà part de cap dany directe, indirecte o especial o conseqüències que resultin de qualsevol ús d’aquesta pàgina web o de qualsevol altre lloc web vinculat, incloent, però no limitat a qualsevol pèrdua de beneficis, interrupció de negocis, pèrdua de programes o altres dades del sistema de manipulació de cap manera la informació de l’usuari, fins i tot en el cas que l’usuari proporcioni l’advertència expressa de la possibilitat d’aquests danys.

Les declaracions informatives de l’any 2000 respecte a les capacitats de qualsevol producte o servei no relacionats amb ITSA són reimpressions de l’Acte de Divulgació d’Informació i Disponibilitat (Acta d’emissió i eliminació de la informació) de l’any 2000 (en endavant “reimpressions”) i es basen en informació proporcionada per tercers. APD no ha verificat de manera independent el contingut de les reimpressions i no accepta cap responsabilitat per la veracitat o integritat de la informació continguda en les reimpressions.

ITSA no accepta cap responsabilitat per les conseqüències o danys que puguin derivar de l’accés a la seva pàgina web, des de l’ús que es faci de la informació continguda acte seguit, o de l’accés a altres matèries a Internet que es faci a través dels seus enllaços.

Propietat intel·lectual de la pàgina web

Copyright © 2010 Industrial de Transformados, S.A.

Tots els drets d’ús estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual relacionats amb el lloc web, disseny gràfic i codis són titularitat d’ITSA. L’exercici exclusiu dels drets d’ús dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació es refereixen a aquesta associació.