La nostra potent enginyeria, juntament amb la capacitat industrial d’ITSA, impacta positivament en la reducció dels temps de desenvolupament de projectes i en els costos finals

El nostre equip d'enginyers altament capacitat gestiona els projectes de forma global, desenvolupant productes d'alta complexitat tècnica recolzant-se en els últims avenços tecnològics i mètodes de treball segons els estàndards de gestió de les certificacions ISO i IRIS.

Identifiquem les necessitats dels nostres clients i analitzem el conjunt del disseny per proposar sol·lucions robustes i funcionals que integrin elements existents i nous sense oblidar el valor estètic del conjunt per tal de garantir la qualitat i òptimes prestacions del producte final.

Finalment, l’Enginyeria d’ITSA desenvolupa la sol·lució tècnicament fent ús de les últimes tecnologies per garantir la sol·lució òptima per a cada client:

  • Càlcul per elements finits (FEM)
  • Desenvolupament de 3D , 2D i BOM en diferents programes
  • Mould flow
  • Static tests
  • Product rendering
  • Impressió 3D
  • Sketching

L’Oficina Tècnica d’ITSA porta a terme el disseny i enginyeria de productes, disseny i fabricació de motlles, utillatges i prototips concedint el màxim valor al compliment de les normatives i especificacions tècniques internacionals així com els terminis marcats pel client.