Implementació de la Resposabilitat Social Corporativa i Canal Ètic

El Sistema Intern d'Informació és una eina per enfortir la cultura de la informació o la comunicació per a la prevenció, la detecció i la correcció d'amenaces a l'interès públic i d'incompliments normatius. Amb els nostres grups d'interès, tant interns com externs, animant-los a tots a comunicar qualsevol inquietud sobre comportaments poc ètics i/o incompliments de la normativa (interna i/o externa) en el marc de la nostra activitat professional, i garantint la protecció de els informants davant de possibles represàlies.

La Política del Sistema Intern d'Informació i Gestió del Canal Ètic demostra el compromís d'Industrial de Transformados, S.A. amb un comportament ètic, basat en el nostre Codi Ètic i Pràctiques Responsables definit a la nostra Política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i la normativa interna i/o externa d'aplicació..

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ Y GESTIÓ DEL CANAL ÈTIC

CODI ÈTIC I PRÀCTIQUES RESPONSABLES