News

ITSA – Gestió de projectes

En aquest article el nostre Director Tècnic i de Projectes, Enric García, entra en el detall de la gestió del Projecte Thameslink de Siemens que consta de més de 1000 cotxes.

A més, aquest macroprojecte ha repercutit directament en la gestió d’ITSA, aportant millores a nivell organitzatiu, de gestió de recursos, metodologia de treball i certificacions d’empresa.

 

More PDF