News

ITSA signa un nou contracte amb Siemens pel projecte Moorgate

L’ens britànic Govia Thameslink Railway (GTR) ha adjudicat a Siemens un nou contracte per valor de més de 200 milions de lliures esterlines pel subministrament de 25 unitats elèctriques de sis cotxes per a ús en els serveis suburbans del Great Northern amb destinació a l’estació Moorgate de Londres, que entraran en servei a finals del 2018.

Les noves unitats de Moorgate són una variant dels trens Classe 700 Desiro City que actualment estan en construcció per a les rutes de Thameslink i que reemplaçarà als trens de la Classe 313 construïts el 1976/77. Els vagons oferiran als passatgers un equipament superior, modern i còmode amb més capacitat, major fiabilitat, aire condicionat i sistemes d’informació de passatgers que poden actualitzar-se remotament per a proporcionar informació en temps real.

La contribució d’ITSA a aquest projecte abarca el disseny, fabricació i entrega de les trampetes muntants de porta i dels panells separadors de vagons, així com el subministre de peces de recanvi.

Moorgate és el tercer projecte d’ITSA pel mercat britànic sota la plataforma Desiro City de Siemens, amb la particularitat que aquest material complirà amb els requisits de la norma EN45545 HL3.