News
Weitere 25 Züge von Siemens für London / Further 25 Siemens trains for London

ITSA signa un nou contracte amb Siemens pel projecte Moorgate

L’ens britànic Govia Thameslink Railway (GTR) ha adjudicat a Siemens un nou contracte per valor de més de 200 milions de lliures esterlines pel subministrament de 25 unitats elèctriques de sis cotxes per a ús en els serveis suburbans del Great Northern amb destinació a l’estació Moorgate de Londres, que entraran en servei a finals del 2018.

Les noves unitats de Moorgate són una variant dels trens Classe 700 Desiro City que actualment estan en construcció per a les rutes de Thameslink i que reemplaçarà als trens de la Classe 313 construïts el 1976/77. Els vagons oferiran als passatgers un equipament superior, modern i còmode amb més capacitat, major fiabilitat, aire condicionat i sistemes d’informació de passatgers que poden actualitzar-se remotament per a proporcionar informació en temps real.

La contribució d’ITSA a aquest projecte abarca el disseny, fabricació i entrega de les trampetes muntants de porta i dels panells separadors de vagons, així com el subministre de peces de recanvi.

Moorgate és el tercer projecte d’ITSA pel mercat britànic sota la plataforma Desiro City de Siemens, amb la particularitat que aquest material complirà amb els requisits de la norma EN45545 HL3.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

We use cookies and similar technologies on our web sites to improve performance and make your experience better. Your use of our web sites indicates your consent to the cookies described in this policy. Please see the cookies policy, for more information.

Utilizziamo i cookies e tecnologie simili sui nostri siti web per migliorare le prestazioni e rendere la vostra esperienza migliore. L'utilizzo dei nostri siti web indica il consenso per i cookies descritti in questa politica. Si prega di consultare la politica di cookies, per ulteriori informazioni.

Utilitzem cookies i tecnologies similars en els nostres llocs web per millorar el rendiment i fer que la seva experiència sigui millor. L'ús dels nostres llocs web indica el seu consentiment a les cookies que es descriuen en aquesta política. Si us plau, consulteu la política de cookies, per a més informació.

Nous utilisons des cookies et des technologies similaires sur nos sites Web pour améliorer les performances ainsi que votre expérience. Votre utilisation de nos sites Web indique votre consentement aux cookies décrits dans cette politique. Pour plus d'informations, consultez la politique relative aux cookies.

Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien auf unseren Websites, um die Leistung zu verbessern und Ihre Erfahrungen besser zu machen. Durch Ihre Nutzung unserer Websites erkennen Sie die Zustimmung zu den in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Cookies. Weitere Informationen finden Sie in der Cookies-Richtlinie.

Acceptar