News

ITSA renova la certificació IRIS / ISO-TS 22163:2017

ITSA ha superat la renovació de la Certificació IRIS, basada en la norma ISO/TS 22163:2017.

IRIS – ISO/TS 22163:2017 és un estàndard per a la gestió de projectes a la indústria ferroviària que té com a objectiu optimitzar els recursos, reduïr els esforços i els costos en tota la cadena de subministrament.

Adjuntem el certificat actualitzat, que també es pot descarregar des de l’Àrea de Qualitat del nostre lloc web. Podeu obtenir més informació al següent enllaç.

PDF