News
IRIS_ISO9001-14001-4c

Certificació IRIS

Ens plau informar-los que ITSA ha aconseguit la Certificació IRIS per a l’activitat de

Disseny, desenvolupament & fabricació en l’àmbit de la certificació 8 (interiorisme) ddesenvolupament, fabricació i comercialització de productes plàstics pel ferrocarril.

La Certificació IRIS fixa l’estàndar per a les necessitats globals del negoci ferroviari: competitivitat, sol·lucions provades pels cotxes, instal·lacions i equip operatiu que compleixin amb els elevats estàndars que requereix la utilització diaria. Persegueix implementar la qualitat del sector ferroviari a través de la reducció d’esforços i costos.

More PDF

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

We use cookies and similar technologies on our web sites to improve performance and make your experience better. Your use of our web sites indicates your consent to the cookies described in this policy. Please see the cookies policy, for more information.

Utilizziamo i cookies e tecnologie simili sui nostri siti web per migliorare le prestazioni e rendere la vostra esperienza migliore. L'utilizzo dei nostri siti web indica il consenso per i cookies descritti in questa politica. Si prega di consultare la politica di cookies, per ulteriori informazioni.

Utilitzem cookies i tecnologies similars en els nostres llocs web per millorar el rendiment i fer que la seva experiència sigui millor. L'ús dels nostres llocs web indica el seu consentiment a les cookies que es descriuen en aquesta política. Si us plau, consulteu la política de cookies, per a més informació.

Nous utilisons des cookies et des technologies similaires sur nos sites Web pour améliorer les performances ainsi que votre expérience. Votre utilisation de nos sites Web indique votre consentement aux cookies décrits dans cette politique. Pour plus d'informations, consultez la politique relative aux cookies.

Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien auf unseren Websites, um die Leistung zu verbessern und Ihre Erfahrungen besser zu machen. Durch Ihre Nutzung unserer Websites erkennen Sie die Zustimmung zu den in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Cookies. Weitere Informationen finden Sie in der Cookies-Richtlinie.

Acceptar