News

ITSA signa un nou contracte amb Siemens & Bombardier pels trens ICX

Ens plau informar-los que ITSA ha signat un nou contracte amb Siemens i Bombardier per a la fabricació i muntatge de panells d’entrada i panells finals per a 300 trens ICX.

ICX és un projecte de la Deutsche Bahn per a l’adquisició de fins a 300 trens inter-city amb l’objectiu de remplaçar la flota existent que està sent utilitzada en serveis de passatgers de llarga distància a Alemanya.

El 25 de gener del 2010, DB va nombrar Siemens Mobility licitador preferent pel contracte d’ICX, i es va signar un contracte marc per a l’entrega de fins a 300 trens ICx fins el 2030. Siemens ha otorgat a Bombardier Transportation un contracte marc de recolzament al projecte per valor de €1.3bn pels 130 trenes inicials i €2.1bn per a 220 trens.

ITSA contribueix a aquest projecte amb el co-disseny i la enginyeria dels panells d’entrada i panells finals, la seva fabricació i posterior muntatge per a l’entrega d’un producte acabat i llest per a ensamblar en la unitat de material rodant.

La construcció s’iniciarà el 2013, amb dos trens de pre-producció entregats el 2016 per a un període de prova de 14 mesos.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

We use cookies and similar technologies on our web sites to improve performance and make your experience better. Your use of our web sites indicates your consent to the cookies described in this policy. Please see the cookies policy, for more information.

Utilizziamo i cookies e tecnologie simili sui nostri siti web per migliorare le prestazioni e rendere la vostra esperienza migliore. L'utilizzo dei nostri siti web indica il consenso per i cookies descritti in questa politica. Si prega di consultare la politica di cookies, per ulteriori informazioni.

Utilitzem cookies i tecnologies similars en els nostres llocs web per millorar el rendiment i fer que la seva experiència sigui millor. L'ús dels nostres llocs web indica el seu consentiment a les cookies que es descriuen en aquesta política. Si us plau, consulteu la política de cookies, per a més informació.

Nous utilisons des cookies et des technologies similaires sur nos sites Web pour améliorer les performances ainsi que votre expérience. Votre utilisation de nos sites Web indique votre consentement aux cookies décrits dans cette politique. Pour plus d'informations, consultez la politique relative aux cookies.

Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien auf unseren Websites, um die Leistung zu verbessern und Ihre Erfahrungen besser zu machen. Durch Ihre Nutzung unserer Websites erkennen Sie die Zustimmung zu den in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Cookies. Weitere Informationen finden Sie in der Cookies-Richtlinie.

ACEPTAR
Aviso de cookies